Bahagian Kesihatan Awam - Unit Kawalan Penyakit Berjangkit

Indeks Artikel

Pengenalan

Program Kawalan Penyakit merangkumi pelbagai penyakit berjangkit. Program ini merupakan satu fungsi utama kesihatan awam untuk mencegah dan mengawal kejadian penyakit di kalangan penduduk bagi meningkatkan taraf kesihatan penduduk.

Objektif Kawalan Penyakit Berjangkit

1. Mengurangkan kejadian penyakit dan kematian akibat jangkitan penyakit berjangkit supaya ia tidak menjadi ancaman kepada kesihatan awam.

2. Menggalakkan cara hidup sihat, langkah pencegahan yang sesuai, pengesanan dan rawatan segera, pemantauan berterusan dan perkhidmatan rehabilitasi yang sesuai.

3. Menggalakkan pernyertaan masyarakat umum disamping kerjasama pelbagai agensi/sektor ke arah melahirkan masyarakat yang sihat dan prihatin.

Penguatkuasaan Akta-Akta :-

1. Akta Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit 1988

2. Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 (Pindaan 2000)

Aktiviti-aktiviti Program Merangkumi :-

i. Kawalan Penyakit Bawaan Udara - Tibi/Kusta

ii. Kawalan Penyakit Bawaan Air dan Makanan

iii. Kawalan Penyakit Zoonis/Reemerging

iv. Kawalan Penyakit KAwalan Imunisasi

v. Pemantauan Penyakit Berjangkit

Aktiviti Pencegahan dan Kawalan Penyakit Berjangkit

o Surveilans penyakit berjangkit
o Pencegahan dan kawalan penyakit berjangkit.

myGov.fw moh.fw jpa.fw
info sihat.fw myhealth.fw

Jumlah Pengunjung: 12706876

  • Tarikh Kemas kini: 20 Mei 2022

 

Totop Scroller