Visi & Misi

Visi
Ke arah individu, keluarga dan masyarakat Negeri Selangor sihat sejahtera bagi menikmati kehidupan yang berkualiti

Misi
Membentuk masyarakat sihat melalui :-
Perkhidmatan jagaan yang berkualiti, mampu dan mudah diperolehi
Pencegahan dan pengawalan penyakit
Perlindungan kesihatan penduduk
Promosi kesihatan yang mampan dan berterusan dengan perkongsian bijak dengan pelbagai agensi, pertubuhan dan masyarakat