Senarai Borang Bahagian Pengurusan

 

Unit Teknologi Maklumat

Unit Kewangan

 Unit Sumber Manusia

Nota : Pengisytiharan Harta - ( Semua pegawai dikehendaki mengisi sendiri pengisytiharan harta masing-masing melalui Sistem HRMIS )

Unit Latihan

 Unit Khidmat Pengurusan

 Unit Psikologi Dan Kaunseling

 Unit Perolehan dan Aset