A- A A+
A A A A

Soalan LazimMaklumbalasPeta Lamanhubungi

Permohonan Laporan Perubatan

JENIS  LAPORAN DAN BAYARAN

  JENIS LAPORAN

 

  CAJ BAYARAN

 DISEDIAKAN   OLEH

  WARGANEGARA

 *WARGA ASING

 Laporan Perubatan Biasa

 RM40.00

 RM120.00

 Pegawai Perubatan

 Laporan Ringkas / Pendapat Pakar

 RM80.00

 RM240.00

 Pakar Perubatan

 Laporan Terperinci Pakar

 RM200.00 hingga   RM1000.00

 RM400.00 hingga   RM2000.00

 Pakar Perubatan

 Laporan salinan kali kedua dari laporan asal

 50% dari kadar caj asal

 Pegawai   Perubatan/Pakar

 Laporan Penjelasan/pembetulan

 Percuma

 Pegawai   Perubatan/Pakar

 ** Permohonan oleh Pihak Polis/ Jabatan Kerajaan (untuk tujuan Pentadbiran)/ JKM (surat akuan JKM serta kad Pendaftaran JKM)

 Percuma

 TIADA

 Pegawai   Perubatan/Pakar

·         Caj bayaran laporan perubatan bagi warga asing adalah dua kali ganda

Pembayaran dengan kaedah seperti Wang Pos atau Kiriman Wang. Bayaran hendaklah atas nama PENGARAH HOSPITAL AMPANG

*    Pengecualian bayaran tidak terpakai untuk tujuan insuran/KWSP/PERKESO/BUROH 90

BORANG PERMOHONAN

(sila klik di sini untuk muat turun Borang Laporan Perubatan)

SURAT KEIZINAN PERMOHONAN LAPORAN PERUBATAN

(sila klik di sini untuk muat turun Surat Keizinan Permohonan Laporan Perubatan)

 

Sila rujuk dokumen di bawah yang diperlukan semasa mengemukakan permohonan laporan perubatan/ laporan bedah siasat

 A.     PESAKIT (sendiri) – PATIENT

 1.         Salinan kad pengenalan/passport pesakit – Copy Identification/passport Patient

 2.         Salinan kad temujanji / discaj note / bil Hospital – Copy Appointment Card /Discharge Note / Hospital Bill

 3.         Borang berkaitan (Insurans/KWSP/PERKESO/Buruh ‘90 dll) – Related Form (Insurance/KWSP/PERKESO/’Buruh ’90 etc)

 4.         Bayaran - Payment

 B.     IBU BAPA (pesakit berumur 18 tahun kebawah) – PARENT (Patient below 18 years)

 1.      Salinan kad pengenalan / passport pesakit – Copy Identification/passport Patient

 2.      Salinan Sijil Lahir Pesakit – Copy of Patient Birth Certificate

 3.      Salinan kad pengenalan ibu/bapa/penjaga yang sah - Copy of valid parent Identity Card

 4.      Salinan kad temujanji / discaj note / bil Hospital Copy Appointment Card /Discharge Note / Hospital Bill

5.      Borang berkaitan (Insurans/KWSP/PERKESO/Buruh ‘90 dll) Related Form (Insurance/KWSP/PERKESO/’Buruh ’90 etc)

6.      Bayaran - Payment 

 C.      WAKIL PESAKIT / WARIS TERDEKAT ( Suami Isteri, Anak, Adik beradik kandung)

      – PATIENT REPRESENTATIVE / NEXT OF KIN (Husband Wife, Children, Biological Siblings)

 1.          Surat keizinan ASAL dari pesakit (menyatakan nama agen atau wakil)

       Original Consent letter from patient (mention agent name or representative)

 2.      Salinan kad pengenalan/passport pesakit – Copy Identification/passport Patient

 3.      Salinan kad pengenalan/pasport pemohon -  Copy Identification/passport Applicant

 4.      Salinan kad temujanji / discharge note / bil hospital pesakit

      Copy Appointment Card / Discharge Note / Hospital Bill

 5.      Borang berkaitan (Insurans/KWSP/PERKESO/Buruh ‘90 dll)

      Related Form (Insurance/KWSP/PERKESO/’Buruh ’90 etc)

 6.      Salinan kad pengenalan ibu/bapa/penjaga yang sah (Jika berkaitan)

      Copy of valid parent / guard Identity Car (If Applicable)

 7.      Salinan sijil nikah (jika berkaitan) – Copy of married Certificate (If Applicable)

 8.      Salinan sijil lahir (jika berkaitan) - Copy of Birth Certificate (If Applicable)

 9.      Perintah Makamah (jika berkaitan) – Court Order (if Applicable)

 10.    Salinan permit kubur / Sijil Kematian – Copy of graves permit / death certificate (If Applicable)

 11.    Bayaran – Payment

Nota :

i) Borang KWSP, Insurans, PERKESO TIDAK disediakan. Sila dapatkan borang berkenaan di jabatan/agensi berkenaan. KWSP, Insurance , PERKESO form  NOT provided. Kindly please get the form at the relevant department / agency

ii)  Wakil yang hadir untuk mengambil laporan bagi pihak pemohon perlu mempunyai Surat Turun Kuasa. Representatives who are present to take a report on behalf of the applicant must have Authorized from Applicant

Waktu Operasi:

Buka

  Isnin - Khamis

:

  8.00 am - 1.00 pm
  2.00 pm - 5.00 pm

  Tutup / Rehat

  1.00 pm - 2.00 pm

  Jumaat

:

  8.00 am - 12.15 pm
  2.45 pm - 5.00 pm

  Tutup / Rehat

  12.15 am - 2.45 pm

  TUTUP

  Sabtu - Ahad

  Cuti Pelepasan Am

 

Rujukan :

  • Caj-caj untuk laporan perubatan –
  • Surat pekeliling Bahagian Kewangan Bil. 1 tahun 2014 – Garispanduan Perlaksanaan Perintah fi (Perubatan)(Kos Perkhidmatan) 2014
  • Surat Pekeliling Ketua Setiausaha Kementerian Kesihatan Malaysia Bil 8 tahun 2015
  • Garispanduan Penyediaan Laporan Perubatan KKM ( pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Bil 16/2010 – MOH/P/PAK/201.10(GU))

 

Untuk maklumat lanjut, boleh hubungi:

Unit Rekod Perubatan

Tel   : 03-4289 6000 sambungan 6039

Faks: 03-4295 4666