Misi

Memberi Perkhidmatan dalam bidang Pengurusan Kewangan yang profesional dan berkualiti serta kepuasan kepada semua pihak mengikut Peraturan Perbendaharaan yang telah ditetapkan.

 • Menggunakan sumber manusia dan lain-lain sumber secara berkesan untuk melaksanakan pengurusan kewangan yang berkesan.
 • Membuat kawalan dan pemantauan prestasi perbelanjaan dan kutipan
 • Menguatkuasakan semua peraturan kewangan.

Visi

Ke arah mencapai kualiti Pengurusan Kewangan yang terbaik kepada semua pihak disamping melaksanakan fungsi-fungsi kewangan Jabatan dengan lebih efektif dan konsisten.

Objektif

  Unit Kewangan

 • Mengawal semua urusan kewangan Unit di peringkat
 • Memproses pembayaran invois / bil / tuntutan dilaksanakan dengan teratur dalam tempoh 14 hari daripada tarikh permohonan lengkap diterima.
 • Memproses permohonan Pesanan   Tempatan   (LPO) dalam tempoh 3 hari bekerja daripada tarikh permohonan lengkap diterima.

  Unit Hasil

 • Memastikan semua hasil dikutip dilaksanakan mengikut peraturan yang betul dan diakaunkan dengan betul.
 • Menjadi urusetia bagi Lembaga Perolehan di peringkat

   Gaji

 • Memproses pembayaran gaji kakitangan tetap / kontrak yang baru dilantik dalam tempoh 1 bulan dokumen lengkap dari Unit Sumber Manusia.
 • Memastikan pembayaran gaji kakitangan tetap yang bertukar masuk bersambungan dengan gaji akhir yang dibayar oleh Jabatan lama.
 • Memproses pembayaran gaji kakitangan MyStep dalam tempoh 7 hari daripada penerimaan dokumen lengkap.

Piagam Pelanggan

 • Menyediakan baucar pembayaran dalam masa 7 hari waktu bekerja selepas tarikh penerimaan invois.
 • Menyediakan baucer tuntutan perjalanan dan lebih masa dalam 7 hari waktu bekerja selepas tarikh penerimaan permohonan.

Skop dan Fungsi Perkhidmatan

 • Memperakukan peruntukan dan perbelanjaan yang diterima pada tahun semasa.
 • Memproses semua tuntutan pembayaran daripada pembekal dan
 • Memproses pembayaran gaji bagi kakitangan baru/kontrak/ MyStep serta semua dokumen dihantar ke Pejabat Perakaunan mengikut tarikh yang ditetapkan.
 • Menyediakan laporan-laporan kewangan, hasil, gaji, dan perolehan.
 • Memproses semua pinjaman perumahan, kenderaan dan computer bagi kakitangan yang layak.