Direktori

Nama Jawatan Unit Nama Nama Alamat Emel
Dr. Mohd Basil Bin Sulaiman Pengarah Hospital Pengurusan 03-6064 1333 200 drbasil@moh.gov.my
Dr. Azran bin Kamarudin Pegawai Perubatan Perubatan 03-6064 1333 280 dr_azran@moh.gov.my
Dr. Pok Chiew Fong @ Lydia Pok Ketua Unit Kualiti Kualiti 03-6064 1333 283 dr_lidya@moh.gov.my
Dr. Jagdev Singh a/l Ajit Singh Pegawai Perubatan Perubatan 03-6064 1333 258 dr_jagdev@moh.gov.my
Dr. Murni binti Mustafa Pegawai Perubatan Perubatan 03-6064 1333 258 dr_murni@moh.gov.my
Dr. Ahmad Baihaqi bin Abd Rahman Pegawai Perubatan Perubatan 03-6064 1333 257 dr_baihaqi@moh.gov.my
Nur Diana binti Mohd Zani Ketua Unit Optometri Optometri 03-6064 1333 217 nurdiana.zani@moh.gov.my
Syazana binti Abdullah Ketua Unit Kerja Sosial Kerja Sosial Perubatan Am 03-6064 1333 259 syazanaabdullah@moh.gov.my
Mohd Farid Bin Kamarudin Ketua Unit Kejuruteraan Operasi Kejuruteraan Operasi 03-6064 1333 295 farid.k@moh.gov.my
Rossiaheffa binti Ramli Pembantu Tadbir Pengurusan 03-6064 1333 202 effa@moh.gov.my
Sarina binti Din Pembantu Tadbir Pengurusan 03-6064 1333 299 sarina.din@moh.gov.my
Mohd Safriruddin bin Mohd Idris Pembantu Tadbir Farmasi 03-6064 1333 226 mohd_safri@moh.gov.my
Norziah binti Shamsuddin Pembantu Tadbir Pengurusan 03-6064 1333 202 norziah.shamsuddin@moh.gov.my
Zirwatul Hanaan binti Zainal Pembantu Tadbir Pengurusan 03-6064 1333 204 zirwatul@moh.gov.my
Sofiah Hanum binti Chek Omar Pembantu Tadbir Pengurusan 03-6064 1333 278 sofiahhanum@moh.gov.my
Mohd Shahrir bin Safie'e Pembantu Operasi Hemodialisis 03-6064 1333 223
Zamzarina binti Mohd Yunus Pembantu Operasi Rekod Perubatan 03-6064 1333 281
Rasyidah binti Mohamad Zainal Penyelia Asrama Pengurusan 03-6064 1333 239 rasyidahzainal@moh.gov.my
Mohd. Johari bin Saffie Pegawai Khidmat Pelanggan Pengurusan 03-6064 1333 0 joharisaffie@moh.gov.my
Mohd. Nor Khairi bin Salleh Pengawai Khidmat Pelanggan Pengurusan 03-6064 1333 0