Pilihan bahasa

Warna teks  default green blue contrast
A- A A+

Peralatan Web

Visi & Misi

  
VISI
 
Hospital Orang Asli Gombak akan menjadi sebuah hospital yang memiliki perkhidmatan
kesihatan terbaik, menyeluruh dan berkesan supaya tahap kesihatan masyarakat
Orang Asli sama taraf dengan masyarakat lain di Malaysia.
 
MISI
 
Meningkatkan taraf kesihatan individu, keluarga dan masyarakat Orang Asli melalui 
pengamalan sistem rawatan kesihatan yang moden disamping menggalakkan
tanggungjawab individu dan penyertaan masyarakat ke arah peningkatan
kualiti hidup sama dengan masyarakat lain. Melaksanakan program
kesihatan untuk masyarakat Orang Asli selaras dengan
peranan dan dasar Kementerian Kesihatan Malaysia.
 
 
 
 
 
 
offcanvas