Pilihan Bahasa

Visi, Misi, Objektif, Matlamat dan Slogan

VISI
Ke arah institusi perubatan terbilang di dunia.

MISI

  • Mempertingkat sistem penyampaian perkhidmatan secara komprehensif, efisien dan efektif, selamat dan berkualiti, mesra dan penyayang.
  • Mempertingkat pembangunan warga kerja yang profesional dan kompeten, berpengetahuan dan berkemahiran, berdisiplin dan beretika, berintegriti, inovatif dan kreatif.
  • Mempertingkat kerjasama dan jaringan mempromosi kesihatan.

OBJEKTIF

  • Memperkukuh dan mematuhi piawaian kebangsaan dan antarabangsa sistem jagaan kesihatan.
  • Memperkukuh program pembangunan profesional dan pendidikan berterusan.
  • Memperkukuh budaya penyelidikan ke arah peningkatan kualiti sistem jagaan kesihatan.
  • Memperkukuh persekitaran penempatan sejahtera.

MATLAMAT

Ke arah institusi perubatan berprestasi tinggi.

MOTO:

Kami Sedia Membantu