Pilihan Bahasa

Caj Bersalin

Warganegara Malaysia
 Kelas Pembedahan Caesarean Bersalin Forcep Bersalin Breech Bersalin Biasa
RM RM RM RM
Kelas 1 1200.00 600.00 600.00 450.00
Kelas 2 400.00 200.00 200.00 150.00
Kelas 3 100.00 50.00 50.00 10.00

 

Bil Bilik Prosedur Amaun (RM)
1 Bilik Bersalin (setiap kemasukan) 120.00 (Kelas Satu Sahaja)
2 Dewan Bedah (setiap kemasukan) 120.00 (Kelas Satu Sahaja)

 

Bukan Warganegara
Bersalin Biasa Pembedahan Caesarean Bersalin Forcep / Breech / Vacum Bersalin Kembar Bilik Bersalin
RM 2593.00 RM
3021.00
RM
2593.00
RM 2593.00 RM 300.00