Pilihan Bahasa

Caj Rawatan Harian Pesakit Dalam (Sehari)

PESAKIT DALAM
 Kelas Warga
Tempatan
Bukan
Warganegara
K/Tangan /
Pesara Kerajaan
Kelas 1  RM 15.00 RM 100.00 PERCUMA MENGIKUT KELAYAKAN (Bawa surat jaminan / kad pesara)
Kelas 2

RM 15.00

RM 100.00

Kelas 3

Percuma RM 100.00