Friday 14 June 2024

WAD 2 MULTIDISPLIN PEREMPUAN

     

PERKHIDMATAN

 Menerima kemasukan pesakit, merawat dan rujukan perkhidmatan berpusat kepada pesakit dan keluarga .(Integrated Primary Health Care Services)

1. Memberi perkhidmatan yang selamat dan penjagaan yang berkualiti terhadap pesakit dan ahli keluarga.
2. Perkhidmatan dan penjagaan yang diberi adalah dari kalangan anggota yang mahir dan kompeten.
3. Melakukan penyeliaan, pemantauan dan memberi pendidikan kesihatan kepada pesakit dan ahli keluarga.
4. Setiap perawatan / prosedur yang dilakukan hendaklah dimaklumkan kepada pesakit / waris.
5. Setiap pesakit yang discaj akan dibekalkan dengan :
     - Surat discaj
     - Surat rujukan
     - Surat cuti
     - Kad temujanji
     - Ubat-ubatan

WAKTU OPERASI

24 Jam