Friday 14 June 2024

PIAGAM PELANGGAN

  • Memberikan perkhidmatan secara profesional mengikut piawaian etika perubatan.
  • Memastikan keselamatan pesakit diutamakan sepanjang perkhidmatan perawatan diberikan.
  • Berinteraksi dan berkerjasama dengan komuniti untuk meningkatkan tahap kesihatan.
  • Promosi kesihatan yang mampan dan berterusan dengan perkongsian bijak dengan agensi, pertubuhan dan masyarakat.
 Kami berjanji untuk memberikan perkhidmatan secara professional,selamat,mesra,penyayang dan berkualiti.