logo ms new

Bahagian Kesihatan Awam - Unit Kualiti Kesihatan Awam

Antara aktiviti dibawah Unit Promosi Kesihatan adalah:

i. Menilai dan memantau keadaan semasa berkaitan sumber manusia berdasarkan kuantiti, kategori, kelayakan, kebolehan dan taburan kakitangan.

ii. Mengenalpasti dan mengunjurkan keperluan tenaga kerja berdasarkan kuantiti dan kualiti.

iii. Memastikan kakitangan memperolehi pengetahuan dan latihan yang mencukupi.

iv.Merancang dan melaksana latihan dalam perkhidmatan (in-service training) bagi tenaga kesihatan awam serta menggalakkan pendidikan profesional berterusan (continuing professional education).

v. Memantau dan menilai kualiti dan kuantiti latihan/kursus yang dijalankan.