logo ms new

Bahagian Pergigian


Pengenalan

Bahagian Kesihatan Pergigian bertanggungjawab di atas pengurusan, pentadbiran, perancangan, pelaksanaan, pengawalseliaan serta penilaian program pergigian mengikut dasar-dasar yang ditetapkan. Bahagian ini berperanan menentukan kerjasama antara agensi-agensi pergigian dan agensi-agensi bukan pergigian daripada sektor awam dan sektor swasta.

Objektif

 
Untuk meningkatkan status kesihatan mulut penduduk Negeri Selangor ke tahap yang optima melalui penyampaian perkhidmatan pergigian promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan penekanan kepada kumpulan utama yang dikenalpasti. Ini melibatkan :-
  1. Perancangan dan pelaksanaan perkhidmatan pergigian melalui program-program dan aktiviti Kesihatan Pergigian.
  2. Pemantauan dan penilaian keberkesanan perkhidmatan pergigian serta penambahbaikan.
  3. Pengurusan dan pengagihan sumber yang bersesuaian.
  4. Pembangunan sumber manusia sediada.

  • Tarikh Kemas kini: 23 April 2024.

Jumlah Pengunjung:

14482006

JABATAN KESIHATAN NEGERI SELANGOR
Tingkat G, M, 9, 10, 11, 14, 17 & 18, No 1 Wisma Sunway,
Jalan Tengku Ampuan Zabedah C 9/C, Seksyen 9, 
40100 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
603 5123 7333 / 334 / 335
SISPAA